مژده به هموطنان عزیز اسلامشهری

هم اکنون مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد در منزل فعالیت خود را در چهار چوب استاندارد های وزارت بهداشت آغاز کردند.

سامانه کشوری اجاره دستگاه درمان زردی نوپاد بزرگترین و جامع ترین مرکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد…