درمان زردی در قزوین در منزل با ضمانت درمان اجاره دستگاه زردی نوپاد درمان زردی در قزوین -

درمان زردی در قزوین

درمان زردی در قزوین نیز راه اندازی شد. با تلاش های تیم حرفه ای نوپاد بزرگترین شبکه درمان زردی نوزاد در منزل در استان

قزوین راه اندازی شد… پیش بینی می شود این مرکز به زودی بزرگترین مرکز در منطقه ی غرب کشور بشود .

با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه و توانایی های تیم حرفه ای مستقر در استان قزوین به زودی تمام مناطق ، شهر ها

و روستاهای استان قزوین و تمام مناطق دور دست از خدمات مجموعه ی نوپاد بهرهمند خواهند شد .

استان قزوین دارای 5 شهرستان بزرگ می باشد که مجموعه نوپاد در تمام 5 شهرستان دارای نمایندگی فعال می باشد.

1-شهرستان قزوین 2- شهرستان تاکستان 3- شهرستان بوئین زهرا 4- شهرستان البرز 5- شهرستان آوج 6- شهرستان آبیک

تشخیص مراکز استاندارد :

بیشتر در مقاله ای دستگاه استاندارد را توضیح دادیم ، ولی برای درمان خوب استفاده از دستگاه استاندارد کافی نیست

و حتما والئین باید دستگاه استاندارد را از یک مرکز استاندارد نیز دریافت نمایند .

مرکز استاندارد از نظر قانون مرکزی می باشد که در سایت وزارت بهداشت ثبت شده باشد و بتواند دستگاه های اجاره داده

شده را به صورت 24 ساعته پشتیبانی نماید و همچنین از شرکت تولید کننده ی دستگاه گواهی آموزشی استفاده از دستگاه

دریافت کرده باشند و نماینده رسمی شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی باشند .

علاوه بر داشتن برگ نمایندگی معتبر که دارای هلوگرام و استعلام قانونی باید باشد ، کالیبره بودن دستگاه و دارا بودن برچسب

کالیبره از موارد مهم در معتبر بودن مرکز می باشد.

و همچنین شرکت و یا فرد اجاره دهنده طبق دستورالعمل وزارت بهداشت باید دو مشاور به صورت شیفتی و پشتیبانی به بیمار

معرفی نماید تا در صورت بروز هر گونه سوال برای خانواده ها امکان پاسخگویی به راحتی فراهم باشد .