گروه برنامه نویسی آدان - اجاره دستگاه زردی نوپاد به معنی مفید و سودمند جهت درمان زردی

گروه برنامه نویسی آدان

گروه برنامه نویسی آدان به معنی مفید و سودمند…

یکی از زیر مجموعه های شرکت تپکو جهت پیشبرد اهداف برنامه نویسی و محصولات کامپیوتری می باشد.

نرم افزار های آدان راه کاری مناسب برای مدیریت مراکز و اطلاع از روند رشد مادران و سلامت خانواده

کارشناسان و برنامه نویسان گروه برنامه نویسی آدان با سال ها تجربه در زمنیه ساخت نرم افزار های

تخصصی مخصوص مراکز درمانی ، بیمارستانها و درمانگاه ها و کسب اطلاعات میدانی وسیع

در مورد زردی و نحوه ی مدیریت مراکز درمان زردی اقدام با ساخت اپلیکیشن آدک

نومده است.ساخت این اپلیکیشن حدود 2 سال بهطول انجامیده و امیدواریم در میانه

سال 99 به بازار روانه شود .