مشاوره و پشتیبانی درمان در منزل

مشاوره و پشتیبانی درمان زردی نوزاد در منزل در هنگام درمان زردی نوزاد در بیمارستان کنترل های خاص و متعددی توسط پزشک متخصص نوزاد و پرستاران با تجربه  بر روند درمان زردی نوزاد صورت می گیرد . این موارد شامل کنترل های محیطی ، دارویی ، فیزیکی نوزاد و شرایط روانی مادر و نوزاد و […]

ادامه مطلب