شهروندان محترم شهرستان پاکدشت ، دستگاه های فتوتراپی مخصوص درمان زردی نوزاد به شکلی طراحی گردیده اند که به راحتی در منزل و توسط خانواده ها قابل استفاده می باشد . جهت درمان زردی نوزاد خود از دستگاه های استاندارد مورد تائید وزارت بهداشت استفاده نمائید . مراکز مجاز اجاره دستگاه زردی نوزاد را می […]

ادامه مطلب