بروزرسانی دستگاه های فتوتراپی

مژده … مژده به تمام مراکز درمان زردی نوزاد در منزل ( دستگاه فتوتراپی ) طرح تعویض دستگاه های کارکرده فرصتی مناسب برای اینکه از شر دستگاه های قدیمی خود راحت شوید و با استفاده از دستگاه های استاندارد و بروزرسانی دستگاه های فتوتراپی و مورد تائید وزارت بهداشت توان مجموعه خود را افزایش داده […]

ادامه مطلب