تولید کنندگان مجاز دستگاه های فتوتراپی خانگی در سطح کشور بسیار محدود می باشند . در این بخش به معرفی شرکت هایی که دارای مجوز از وزارت بهداشت بوده و استاندارد های لازم جهت تولید دستگاه های درمان زردی نوزاد در منزل  را دارا هستند خواهیم پرداخت . و همچنین به جهت بررسی صحت اطلاعات […]

ادامه مطلب