ساکنین محترم شهر کیلان شهرستان دماوند زین پس با خیال راحت زردی نوزاد خود را می توانند در منزل درمان نمایند دستگاه های مورد تائید وزارت بهداشت به صورت دوره ای کالیبره شده و تاثیر درمانی بسیار مناسبی خواهند داشت . اگر می خواهید بهترین دستگاه فتوتراپی را از نزدیکترین مرکز به خود و در […]

ادامه مطلب