مراکز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد در استان چهارمحال و بختیاری

بزودی مراکز فعال و مجاز اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی ) به تفکیک شهر در استان چهارمحال و بختیاری در سامانه کشوری قرار خواهد گرفت .