۱-هرمزگان – بندر عباس – خانم هاشمی ۰۹۳۶۰۵۰۳۳۵۰ تعداد دستگاه ۴ عدد . دستگاه های فتوتراپی ال ای دی مدل ۰۲۷جهت مشاهده عکس و مشخصات دستگاه اینجا کلیک نمائید .

۲-مازندران – بابل – درمانگاه مهر آبادیان ۰۹۱۱۲۱۶۰۵۲۰۹ خانم خدامی. تعداد دستگاه ۵ عدد . دستگاه های فتوتراپی ال ای دی مدل ۴ REP و فتوتراپی میلاد ۳

۳- تهران – شهریار – خانم سعادتپور ۰۹۱۲۷۶۷۶۳۷۹ تعداد دستگاه ۳۰ عدد ، تمام مدل ها دستگاه های استاندارد فتوتراپی مربوط به شرکت تابان پرتو کوش زیر نظر وزارت بهداشت

۴-تهران – پرند – رباط کریم – خانم صفری ۰۹۳۷۱۰۶۸۹۶۳ تعداد دستگاه ۵ عدد تمام مدل های دستگاه های فتوتراپی خانگی ساخت شرکت تپکو مورد تائید وزارت بهداشت

۵- تهران – صادقیه . خانم افشاری ۰۹۱۰۹۷۹۷۵۶۶

۶- تهران . تهرانسر آقای شجاعی ۰۹۱۲۶۳۹۲۳۹۶

۵-تهران – شهر قدس خانم نوروزی ۰۹۱۹۱۶۶۵۲۴۵

۶-البرز – کرج – خانم کیوانپور ۰۹۹۱۷۰۴۲۸۵۰ تعداد دستگاه ۵ عدد دستگاه REP

۷-