۱- دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی زردی نوزاد ) مدل REP: مشاهده جزئیات بیشتر ( گالری عکس )

۲- دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی زردی نوزاد ) مدل SMG : مشاهده جزئیات بیشتر ( گالری عکس )

۳- دستگاه درمان زردی نوزاد ( فتوتراپی زردی نوزاد ) مدل فلورسنتی : مشاهده جزئیات بیشتر ( گالری عکس )